Opłaty za szkolenie narciarskie w 2016/2017

Załącznik nr 1
do Uchwały nr 2/2016/2017
Zarządu Harcerskiego Klubu Narciarskiego
z dnia 20 września 2016 r.

 

OPŁATY ZA SZKOLENIE NARCIARSKIE
w HARCERSKIM KLUBIE NARCIARSKIM w sezonie 2016/2017

 1. Roczna składka członkowska HKN
  • dla rodziców (biorących udział w wycieczkach, wyjazdach na narty i obozach): 72,00 zł
  • dla zuchów i harcerzy: 120,00 zł
  • dla instruktorów harcerskich (składka klubowa: 72,00 zł + inst.: 58,00 zł): 130,00 zł
  • dla trenerów i instruktorów narciarstwa: 72,00 zł
 2. Szkolenie dzieci z dojazdem autokarem – pakiet 9 wyjazdów dla dziecka
  • płatne jednorazowo do 15 listopada 2015 r.: 690,00 zł
  • płatne w ratach – pierwsza rata do 15 listopada 2016 r.: 450,00 zł
  • druga rata płatna do 5 stycznia 2015 r.: 270,00 zł
  • pojedynczy wyjazd ze szkoleniem (gdy są wolne miejsca): 110,00 zł
 3. Szkolenie dzieci – dojazd własny z rodzicami
  • pakiet 9 szkoleń płatne jednorazowo do 15 listopada 2016 r.: 590,00 zł
  • szkolenie w zastępie narciarskim (zgłoszone): 90,00 zł
 4. Wyjazd na narty rodziców autokarem
  • pakiet 9 wyjazdów płatne jednorazowo do 15 listopada 2016 r.: 300,00 zł
  • wyjazd jednorazowy (w razie wolnych miejsc): 40,00 zł
 5. Zniżki dla rodzeństw
  • na wszystkie imprezy dla rodzeństw udzielamy zniżki w wysokości 5% od osoby

Wszystkie szkolenia tylko dla osób zapisanych do Klubu
(wypełniona deklaracja przynależności oraz opłacona składka członkowska na rok 2016/2017)
wpłaty należy dokonywać na konto Klubu:
50 1240 4722 1111 0000 4854 5435
Harcerski Klub Narciarski
31-131 KRAKÓW, ul. Karmelicka 31